Kategorie

Producenci

Regulamin sklepu

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
4. WARUNKI DOSTAWY ORAZ SPOSOBY PŁATNOŚCI
5. FAKTURY VAT
6. REKLAMACJE I ZWROTY
7. POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI
8. SPRZEDAŻ PROMOCYJNA ORAZ WYPRZEDAŻ E
9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
10. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


REGULAMIN ZAKUPÓW


§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Sklep Internetowy prowadzony jest przez firmę PA-MA Małgorzta Lasota mieszczącą się w Opocznie przy ul. Kopernika 11/21, Nr Regon 100725020 NIP *768-168-10-44 *. Wpis do Ewidencji działalności podatkowej nr 6783 prowadzony przez Burmistrza Miasta Opoczna.


§ 2 WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia można składać na stronach internetowowych sklepów www.plytkisklep.pl, www.sklepytki.pl, www.glazuraplytki.pl Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 9.00 następnego dnia pracy.
2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski, złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne, lub osoby prawne mające swój adres zamieszkania i siedzibę na terenie Polski.
3. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności poprzez podanie adresu e-mail umożliwiającego Sklepowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu, warunków i kosztów dostawy. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia aż do wyjaśnienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie.
4. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta. W przypadku zamówienia za pobraniem, momentem zawarcia transakcji, jest wysłanie towaru do klienta. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Językiem zawarcia umowy jest język polski. Dotarcie przesyłki stanowi odpowiedzialność firmy kurierskiej. Dostarczona będzie w terminie zadeklarowanym przez firmę kurierską. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie dostarczenia towaru wynikające z pracy firmy kurierskiej
5. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) , Klient może zrezygnować, bez podania przyczyny, z zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu. Zwracany Produkt nie może nosić śladów używania lub być uszkodzony, dotyczy to także opakowania. Zwrotu należy dokonywać na adres sklepu. Przesyłki za pobraniem ze względów technicznych nie będą odbierane.
7. Zwrot należności za zwrócony towar zgodnie z punktem 6, nastąpi w ciągu siedmiu dni po otrzymaniu zwrotu na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym.


§ 3 WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu oraz jego potwierdzenie przez Sklep.
2. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, system wygeneruje e-maila informującego o dacie zarejestrowania zamówienia wraz z numerem zamówienia, który należy podać przy dokonywaniu płatności przelewem lub w przypadku korespondencji ze Sklepem.
3. Pracownik Sklepu  skontaktuje się z osobą zamawiającą, w celu  potwierdzenia zamówienia, ceny i dostępności towaru przez telefon lub e-mail. Po rozpatrzeniu zamówienia i zaakceptowaniu przez Sklep, Klient otrzyma e-mail potwierdzający rozpoczęcie przygotowania zamówienia.
4. Ilość Produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega aktualizacji.
5. W okresie trwania Sprzedaży, Klient może dokonać zamówienia na dowolną ilość Produktów. W przypadku wyczerpania zapasów, zamówienia ilości większej niż zapasy Sklepu lub braku możliwości sprowadzenia Produktów od producenta, Sklep może odmówić realizacji części zamówienia przekraczającej stany magazynowe, o czym powiadomi Klienta e-mailem.
6. Warunki realizacji potwierdzonego przez Sklep zamówienia, w tym: ceny, transport i sposób płatności są wiążące do czasu dostarczenia Klientowi zamówionego towaru.
7. Dostępność produktów podana na stronie jest przybliżona, dopiero po złożeniu zamówieniu zostanie potwierdzona dokładna dostępność towaru i czas realizacji.
8. Każda cena podana w opisie przedmiotu jest ceną brutto.
9. Minimalną jednostką oferowaną w sklepie, są odpowiednio: dla towarów pakowanych pojedynczo - jedna sztuka, dla towarów złożonych jest to jeden zestaw. Płytki ceramiczne sprzedawane są w opakowaniach, zaś cena podana w sklepie odnosi się do zakupu 1 m2 płytek.


§ 4 WARUNKI DOSTAWY ORAZ SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Dostawy realizujemy na terenie całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej, dostarczając produkty pod wskazany w formularzu zamówienia adres - w dni robocze w godzinach 9.00 - 16.00. W przypadku, gdy miejsce dostawy jest inne niż dane Kupującego, prosimy o wypełnienie dodatkowych rubryk w formularzu zamówienia.
2. Koszt transportu wyliczany jest pod indywidualne zamówienie, w sytuacji braku akceptacji podanych kosztów, zapraszamy do realizacji dostawy we własnym zakresie.
3. Sposoby płatności:
- przelewem na konto - towar wysyłany jest do Klienta po skompletowaniu przesyłki i wpłynięciu należności na konto,
- za pobraniem - towar jest wysyłany po potwierdzeniu zamówienia i skompletowaniu przesyłki.
4. Koszty dostawy, w wysokości podanej w korespondencji potwierdzającej szczegóły zamówienia, pokrywa w całości Klient.
5. Czas dostawy od momentu otrzymania ze sklepu e-maila informującego o rozpoczęciu przygotowania zamówienia wynosi ilość dni roboczych podaną na stronie produktu, w szczególnych przypadkach termin realizacji może ulec nieznacznemu wydłużeniu.
6. Przy zamówieniach więcej niż jednego rodzaju produktu, terminiem dostarczenia zamówienia, jest czas wyszczególniony w produkcie o najdłuższym czasie oczekiwania.
7. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
8. W razie stwierdzenia przy odbiorze, że przesyłka jest uszkodzona (np. widoczne zerwanie taśmy bezpieczeństwa) należy w obecności Kuriera sprawdzić zawartość kartonu i w razie uszkodzenia towaru lub jego braku sporządzić protokół podpisany przez Klienta i Kuriera. Następnie przesłać protokół na nasz adres.
W ciągu 3 dni od momentu otrzymania płytek, należy dokładnie sprawdzić przesyłkę i niezwłocznie zgłosić do nas ewentualne uszkodzenia, braki, lub niezgodości ze złożonym zamówieniem.
9. Klient dokonuje rozładunku towarów we własnym zakresie.
10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem kurier pozostawia awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki i numerem telefonu, pod którym Klient może uzgodnić warunki ponownej dostawy. Dodatkowo Klient ponosi koszty składowania towarów za okres powyżej 48 (czterdzieści osiem) godzin od dnia pozostawienia awizo przez kuriera.
11. W przypadku podnia złego adresu dostawy w zamówieniu, będą doliczane dodatkowe koszty za przekierowanie przesyłki po inny adres.


§ 5 FAKTURY VAT

1. Wszystkie zakupy w naszym sklepie potwierdzamy fakturami VAT.
2. W formularzu zamówienia należy wpisać dane do faktury i numer NIP. Faktura będzie dołączona do przesyłki.
3. Faktura zostaje wysłana w momencie wysyłki. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto bankowe sklepu. W przypadku braku zapłaty w terminie 7 dni roboczych transakcję traktuje się za niebyłą.
4. W związku ze zmianą przepisów od 01.07.2019 nie ma możliwości zmiany danych na fakturze z osoby fizycznej na firmę i odwrotnie. Prosimy o rzetelne wypełnianie danych płatnika, które będą później pojawiać się na fakturze końcowej.

§ 6 REKLAMACJE I ZWROTY

1. Wszystkie oferowane w Sklepie produkty są fabrycznie nowe, spełniają unijne wymagania dotyczące bezpieczeństwa CE, są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały leganie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru, jeśli Kupujący stwierdzi tę niezgodność i powiadomi o niej Sprzedającego w ciągu 2 miesięcy od chwili jej stwierdzenia. Towar jest niezgodny z umową jeśli:
- nie odpowiada opisowi przekazanemu przez Sprzedającego.
- nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany.
2. Zwrotom i reklamacją podlega towar w pierwszym gatunku, towary drugiego gatunku są zamawiane na indywidualne zamówienie klienta i nie podlegają zwrotowi.
3.Zdjęcia prezentujące oferowane Produkty mają jednie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd, w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanych na zdjęciach -  nie stanowi to podstawy do reklamacji, gdyż zniekształcenia wynikają z obróbki technicznej zdjęć oraz różnych ustawień monitora .
4. Płytki z tej samej kolekcji, ale w różnych formatach i wzorach mogą różnić się odcieniem, co nie podlega reklamacji. Wynika to z uwarunkowań technologicznych czy specyfikacji surowców naturalnych stosowanych do produkcji.
5. Reklamacji podlega towar niezgodny z umową, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176). Nie podlegają reklamacji uszkodzenia mechaniczne z winy użytkownika.
6. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową, należy składać pisemnie na nasz adres, lub e-mailem. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych.
7. W przypadku uznania reklamacji, Sklep w ciągu 14 dni dostarczy Klientowi naprawiony lub wymieniony na wolny od wad towar na koszt Sklepu . Jeżeli wymiana lub naprawa nie będą możliwe, Klient otrzyma kwotę równą zapłaconej za zwrócony towar, przelewem na wskazane w Zgłoszeniu reklamacyjnym konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres razem z kosztami przesyłki.
8.Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9.Przed montażem lub użyciem należy dokonać oględzin zakupionego towaru, sprawdzić kompletność opakowań, ich jakość oraz w przypadku płytek i dekoracji ich odcień, wymiar rzeczywisty i rysunek strony licowej. Po zamontowaniu reklamacje odnośnie ww. pozycji nie będą uwzględniane.
10. Po otrzymaniu towaru należy sprawdzić jakość i kompletność całej dostawy (w szczególności jakość  i kompletność zawartości opakowań jednostkowych). W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do ilości i jakości towarów znajdujących się w dostawie, zgodności ze złożonym zamówieniem, Kupujący obowiązany jest  jak najszybciej powiadomić o nich pisemnie Sprzedawcę. Przed montażem lub użyciem należy dokonać oględzin zakupionego towaru, sprawdzić kompletność opakowań, ich jakość oraz w przypadku płytek i dekoracji ich odcień, wymiar rzeczywisty i rysunek strony licowej. Po zamontowaniu reklamacje odnośnie ww. pozycji nie będą uwzględniane
11. Z uwagi na to, że płytki są towarem kruchym, uszkodzenia stwierdzone w przesyłce, należy zgłosić do 24 godzin od dostawy.
1) W przypadku widocznego uszkodzenia podczas dostawy, zastrzeżenia należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkody w obecności przewoźnika. Protokół szkody z firmy kurierskiej, datę produkcji i odcień z kartonu oraz zdjęcia potłuczonych płytek należy przesłać, w ciągu 24 h od dostawy na e-maila: sklep@plytkisklep.pl 
2) Uszkodzenia płytek stwierdzone po dostawie, trzeba zgłosić do sprzedającego w ciągu 24 godzin od dostarczenia towaru, przesyłając na e-maila: sklep@plytkisklep.pl :
• datę produkcji i odcień z kartonu oraz zdjęcia potłuczonych płytek - trzeba przesłać do  24 godzin od dostawy.
• protokół szkody przewoźnika -  należy spisać z kurierem w możliwie najszybszym czasie od momentu stwierdzenia uszkodzeń w dostawie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. W tym celu trzeba  zadzwonić  do firmy kurierskiej lub kuriera, który  dostarczał przesyłkę, aby przyjechał spisać protokół. Protokół ten  trzeba dosłać do nas na  e-maila.

Brak, złe wypełnienie lub zbyt późne przesłanie poszczególnych dokumentów spowoduje odmowne rozpatrzenie reklamacji. 
---------------------------------


§ 7 POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI
1.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r., o ochronie danych osobowych, która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
2. Dane osobowe, które Państwo podają podczas zakupów są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Nasza firma nie sprzedaje Państwa danych i nie wykorzystuje tych danych do żadnych innych celów.


§ 8 SPRZEDAŻ PROMOCYJNA ORAZ WYPRZEDAŻE

1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i wykonywanie zamówień następuje według kolejności potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.


§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34  Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od  umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego,  lub innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Pismo odstąpienia od umowy należy przesłać na adres:

PA-MA Małgorzata Lasota

ul. Kopernika 11/21

26-300 Opoczno

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@plytkisklep.pl. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości sprzedawca prześle mu pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.  Klient odsyła towar nienoszący śladów użytkowania, uszkodzenia,  w oryginalnym opakowaniu – dopuszczalna jest sytuacja w której Klient otworzy oryginalne opakowanie celem zapoznania się z zawartością;  produkt powinien być spakowany w sposób staranny tj. zabezpieczający przed ewentualnymi zniszczeniami w drodze do sklepu. W przypadku zniszczenia, które nastąpi w wyniku nienależytego zapakowania sklep zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zwrotu.

8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.§ 10 NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania mają Państwo prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.
2. Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową, paragon fiskalny lub fakturę VAT.
3. Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem
4. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta w przypadku uznania niezgodności towaru z umową. Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty niezgodności towaru z umową.
5. Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową.
6. Jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Klient nie zawiadomi o tym sprzedawcy to traci uprawnienia wynikające z ustawy wskazanej w pkt VIII. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem.§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.
2. Złożenie zamówienia w sklepach www.plytkisklep.pl, www.sklepplytki.pl, www.glazuraplytki.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez firmę PA-MA Małgorzta Lasota,  potwierdzenie objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących, moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Ostatnia aktualizacja regulaminu: